Dzielnice Gdyni

Gdynia – pogoda, klimat i atrakcje
Strefa klimatyczna, w której leży Gdynia, oznaczana jest umiarkowaną, przejściową. Ta przejściowość połączona jest z faktem, że klimat ma zarówno cechy morskie, jak i kontynentalne. Niesamowity wpływ na klimat Gdyni i terenów przyległych ma bezpośrednie graniczenie terenu z Morzem Bałtyckim. Wody morskie mają tę właściwość, iż podwyższają, a też obniżają temperaturę powietrza w tej miejscowości, co jest niebanalnie przeróżne od cech klimatycznych obszarów położonych w głębi lądu. Zmiany – podwyższenie, bądź też obniżenie temperatury ma precyzyjny związek z panującą porą roku oraz właściwie od niej zależy. Gdynia kwalifikowana jest do miast Polski, jakie cechują się znaczącym nasłonecznieniem – więcej na Urząd miasta Gdynia. Wartość ta dla omawianego miasta jest jedną z największych w stworzonym przez nas kraju. I tak oto średnie nasłonecznienie na przełomie maja oraz czerwca wynosi 20,66 MJ/m2. Konsultując klimat Gdyni, warto także wspomnieć o wilgotności. Bo i te wartości cechują się tym, iż są trochę wyższe. I tak oto, na przykład w porze zimowej wilgotność dla Gdyni wynosi około 82%, z kolei w porze letniej są trochę niższe. Najmniejszą wilgocią cechuje się miesiąc czerwiec. W tym wypadku omawiana wartość sięga 74%.